dilluns, 15 de juny de 2009

L'ajuntament opina I (Joan Monteis, regidor d'educació)

Abans de res vull felicitar en Jordi Castanyer pel fet d’haver creat aquest espai on tots podrem dir la nostra. Diuen que la crítica constructiva es basa en una bona informació. Jo aportaré la que tinc. Si serveix per clarificar els dubtes ja em donaré per satisfet.

Curs 2008/09

Matrícula
- de setembre fins el gener hi havia 6 nadons, 14 P1 i 14 P2, total 34.
- Els mitjans i grans s’han mantingut en 14 fins ara, sense variació.
- De gener fins a finals de maig s’han incorporat 10 nadons més, això vol dir que a finals de maig hi ha 16 nadons en total
- En aquests moments hi ha 44 alumnes a l’escola bressol. Es tan distribuïts en 4 grups: dos de nadons un de mitjans i un de grans.
- A partir de gener els nous nadons s’han incorporat de manera gradual pel tema de l’adaptació.
- A 30 de març el nombre total d’infants era de 38. Això vol dir que gran part del curs el nombre d’alumnes no ha estat preocupant.
- Els mesos d’abril i maig s’han incorporat més nadons fins a donar un total de 16.

Personal docent
- Pel març la Sole va passar d’auxiliar a educadora, feia falta perquè hi havia 4 grups d’infants.
- Es va contractar una nova auxiliar, la Juliana Rubio.- En aquests moments hi ha 4 educadores i 3 auxiliars.

Espais
- A l’escola bressol hi ha 3 aules i una sala d’usos múltiples.
- Mirant des de l’entrada i d’esquerre a dreta les mides són les següents:
- Aula 3, 31,59 metres quadrats
- Aula 2, 25,24 “ “
- Aula 1, 20,24 “ “La sala d’usos múltiples fa 49,86 metres.

Curs 2009/10

S’han matriculat 4 nadons, i 4 mitjans que començaran el setembre.La matrícula al setembre quedarà així:
- Nadons, 4
- Mitjans, 20 – caldrà fer dos grups de 10 -
- Grans, 14
En total fan 38

Fins aquí podríem dir que les xifres es mouen dins uns nivells normals.Jo sé que la preocupació és pel mes de gener del 2010. A l’últim Consell de Participació que es va fer es va parlar molt d’aquest tema. Les mestres creuen que els canvis que es van fer el mes de gener passat van ser molt negatius i per tant tornar-ho a repetir seria un error. Cal dir que les mestres tenen autonomia quant a l’organització interna de l’escola bressol, de manera que elles van ser les que van proposar la nova organització dels grups d’alumnes i dels espais. Fins ara a principis de juny no havien manifestat que la organització havia estat negativa. Bé, per acabar, voldria dir a les famílies que estan preocupades per si tindran lloc a o no l’escola bressol, que estiguin tranquil·les. Des de l’Ajuntament farem el que calgui perquè cap nen es quedi sense escola i que es respectaran les ratios per mantenir o millorar si cal la qualitat de benestar i d’aprenentatge dels nostres infants.

Joan Monteis
Regidor d’educació

dijous, 4 de juny de 2009

No hi haurà límit de places pel curs 2009-2010...

El Consell de Participació cel·lebrat aquesta tarda ha estat dens i d'una durada considerable, els temes tractats eren de prou importància com per donar-hi algunes voltes. Entre els punts que s'han parlat el que potser ens ha ocupat més espai ha estat la valoració del canvi organitzatiu d'aquest any i la previsió de cara a l'any vinent. Intentaré organitzar-ho esquemàticament:

Valoració del canvi organitzatiu d'aquest any
L'equip educatiu valora negativament l'experiència, tant pel que fa a les tasques professionals com pel benestar dels nens.

Previsió curs 2009-2010
Hem pogut diferenciar clarament dues postures, la de l'equip educatiu i la de l'ajuntament.

Ajuntament: Amb l'espai actual no es poden superar les 44 places que marca la llei. S'acceptaran tots els nens que es vulguin matricular i quan es superin les 44 places posaran els recursos necessaris per a resoldre la situació. Vol diferenciar clarament que el curs tindrà dos períodes, a partir del setembre i a partir del gener, primer cal resoldre la situació de cara al setembre i llavors estudiar la situació exacta de cara al 2010 i resoldre-la en el seu moment.

Equip educatiu: S'adaptaran dins les possibilitats en el màxim de 44 places establert però valoren negativament un canvi a mig curs, tot i que acceptaran el que els digui l'ajuntament, ja que són treballadores de l'ajuntament.

La conclusió és que l'ajuntament vol començar el curs vinent amb les condicions actuals (es calcula que s'ocuparan 38 places) i resoldre la situació a partir que les places ocupades s'aproximin a 44. Sembla ser que la solució més probable és el lloguer d'un barracó. L'únic problema que hi veu l'equip educatiu amb això és que a mig curs caldrà fer un canvi i amb l'experiència d'aquest any no creuen que sigui el més convenient. Sincerament, ara mateix no hi veig cap més remei que acceptar la proposta de l'ajuntament, algú té alguna idea?

Hem acordat que aquest mes desde l'ajuntament faran un estudi de les intencions de portar els nens nascuts de cara a l'any vinent i així poder fer una millor previsió. A finals de juny ens tornarem a reunir per saber el resultat de l'estudi i veure la viabilitat pressupostària del barracó.