divendres, 5 de març de 2010

3/4 de discòrdia?

Darrerament més d'una persona ha manifestat a l'ajuntament el seu desacord amb l'horari de recollida a la tarda, a 3/4 de 5. Aquest horari es va acordar a principi de curs motivat per l'equip educatiu, que no està tancat a rebre suggeriments al respecte. La seva postura és que si es reben comentaris informant del seu desacord els tindran en compte durant la planificació del proper curs.

Desde aquí voldria fer una crida a tots els pares que no estigueu d'acord, no us agradi, creieu que es pot millorar, etc. Ja sigui en l'horari com en qualsevol altra situació de l'escola, no dubteu en parlar-ne amb qualsevol membre de l'equip educatiu, en particular la Mercè com a directora o també amb qualsevol membre de l'Ampa o amb mi mateix. El cas és que com més suggeriments de millora es rebin més possibilitats tenim de millorar el servei i funcionament de l'escola segons el punt de vista dels pares.

Nova escola, nous projectes

Entre els membres del Consell de Participació estem començant a parlar sobre algunes qüestions del funcionament de la nova escola com pot ser el sistema de matrícula o altres accions que es podríen dur a terme. Desde l'equip educatiu proposen crear comissions entre els pares. Aquestes comissions serien segons necessitats detectades o habilitats dels pares que podríen ajudar a millorar qualsevol aspecte de l'escola, ja sigui decoratiu com funcional.

Exemples de comissions que es podríen crear són la comissió de fusteria, la de jardineria o la de modistes. Per posar un exemple més clar: Imaginem la situació que actualment a l'escola els hi fa falta una taula en un lloc concret i s'ha creat la comissió de fusteria donat que hi ha un parell de pares aficionats i/o professionals. Aquests pares seran els responsables de dissenyar i fer la taula.

Personalment trobo que és molt bona idea. D'aquesta manera incentivem als pares a participar en l'escola, els pares ens podrem sentir satisfets per la nostra aportació a l'escola i addicionalment motivem l'estalvi de despesa amb la possibilitat d'invertir amb més coses. Noves hi veig avantatges, així que el meu vot és totalment a favor.