dissabte, 4 de juliol de 2009

Un barracó, la millor solució?

Juntament amb l'AMPA, l'equip educatiu i l'ajuntament hem tornat a parlar de l'espai a l'escola pel curs vinent. La postura de l'ajuntament és la següent: Continua dient que no es poden superar les 44 places (màxim que es poden ocupar legalment), però que s'acceptarà tothom i que si fa falta es posarà barracó. Aquesta decisió sempre es prendrà després del període de pre-inscripció que es farà per l'octubre o novembre.

Una previsió del que pot costar el barracó és de 500 euros d'instal·lació i 700 euros mensuals. Si fos necessari posar-lo durant 6 mesos tindria un cost proper als 5.000 euros. Són molts diners, i l'equip de govern intentarà estalviar el que consideri innecessari d'aquesta despesa.
Durant la reunió hem parlat de la possibilitat de trobar alguna altra solució, però com podeu imaginar és molt difícil trobar una alternativa. Com creieu que podem contribuir els pares en ajudar a resoldre aquesta situació?


Escola d'estiu

Crec que hi ha molts pares, entre els que m'hi puc incloure, que no sabien que l'escola bressol funciona de manera diferent a l'estiu. Alguns pares si que han detectat que hi ha canvis de personal, i això ha afectat negativament als seus fills.

El curs escolar finalitza al juny, i els mesos d'estiu l'escola no funciona amb les mateixes condicions que durant la resta de l'any, basat únicament amb el canvi de personal degut a les vacances. Heu notat algun canvi que en aquest aspecte? Creieu que s'hauria de plantejar d'alguna altra manera? O trobeu encertat aquest funcionament?

Per altra banda a l'estiu també s'incorpora la "brigada jove", un grup de persones joves del poble que ajuden en diferents tasques. Les persones assignades a l'escola no tenen cap responsabilitat ni es queden sense cap vigilància de l'equip educatiu. Les seves tasques són de suport i poden passar per exemple per parar taula o posar els pitets als nens.

divendres, 3 de juliol de 2009

Pitets NO nets

Periòdicament quan anem a buscar el nen ens trobem amb una bossa amb roba de l'escola per rentar, com poden ser les estoballes o els pitets. Desde l'equip educatiu s'ha detectat un problema per controlar aquesta neteja, sobretot referent als pitets. De vegades es retornen igualment bruts i de vegades ja no es retornen. Això fa que no sempre hi hagi prou pitets per tots els nens assistents a l'escola.

En una recent reunió (entre els membres del Consell de Participació) s'ha parlat de com es podia resoldre la situació. Han sortit idees com sancionar econòmicament qui no retorni els pitets o com que cada nen tingui els seus propis pitets i que cadascú es renti únicament els seus.

No hem arribat a una solució que ens hagi semblat prou bona a tothom. Com creieu que es podria resoldre aquest problema?

L'ajuntament opina II (Fèlix Castañé, regidor d'urbanisme)

En el Ple celebrat el dia 28 de maig, es va fer l’adjudicació de l’obra de la nova escola bressol.

L’empresa guanyadora del concurs va ser ESTUDIS I PROJECTES LA VALL, SL, amb una puntuació de 38,70 punts, per davant de GURITMIA CONSTRUCCIÓ, SA (37,46 punts), i CONSTRUCCIONS J. PALLAS, SL (35,76 punts), en el concurs per aquesta obra es van presentar un total de 12 empreses.

La previsió de durada de l’obra és d’uns 10 mesos a partir de la fonamentació, per tant, podríem dir que disposarem d’aquestes instal·lacions el juny del 2010.

La setmana del 15 de juny ja es van començar a fer els primers treballs, s’ha fet el replanteig de l’obra (marcar els nivells), es poden veure diverses estaques plantades en el terreny de la futura escola bressol, i seguidament es començarà el moviment de terres (rebaix del solar), i la preparació pels fonaments.

Creiem que tots plegats podem estar molt satisfets, ja que estem parlant d’una obra molt important pel nostre municipi. S’ha aconseguit que aquest projecte fos una realitat en un període de temps molt curt, cal recordar que estem parlant d’una obra que té un pressupost d’uns 700.000 €, i amb el període de dos anys s’ha redactat un projecte i s’ha buscat el finançament (subvenció pla d’obres i serveis, departament d’ensenyament i Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols).

Esperem poder estrenar i gaudir ben aviat d’aquesta nova instal·lació.

Fèlix Castañé (Regidor d’Urbanisme)
Joan Monteis (Regidor d’Ensenyament)